Добре дошли в МБАЛ "Хаджи Димитър"

Мисията и целите на болницата са достигане на максимална реализация на „потенциалното здраве” на всички хора, разбрано като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само като липса на болест или недъг.

Осигуряване на висококачествени и достъпни здравни услуги в областта на разрешените медицински специалности при спазване на медицински стандарти, правила за добра медицинска практика и зачитане на правата на пациента.

Професор Александър Чирков, със своя многогодишен опит и практика в Европа и Америка, подготви екип от най-добрите професионалисти, специализирали във водещи европейски медицински университети и клиники.

Болницата има сключени договори с доброволни здравноосигурителни фондове: Общински здравно осигурителен фонд - ОЗОФ, Дом здраве, Дженерали-закрила, ДЗИ, Здравноосигурителен фонд Вайс медика, Булстрад, Здравноосигурителен фонд Медико София.