гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 19

тел: 044/567-656

моб.тел: 0884/941-410