Възраст на детето

Профилактичен преглед

Периодичност на прегледа

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на МДИ

Наименование на имунизация

До навършване на едномесечна възраст на детето (До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар)

Анамнеза и подробен статус Съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето

До два прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни. Първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето. При липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора.

1. Анамнеза и подробен статус; 2. Измерване на ръст, тегло; 3. Оценка на психическо развитие

Един път месечно в рамките на календарния месец

За провеждане на ехографско изследване на отделителна система *

Еднократно на шестмесечна възраст

Изследване на: ПКК; седимент в урината, Изследване на албумин в урината

Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) (втори прием – от първия месец) (при прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина)

4. Измерване на обиколка на глава и гърди

През първите шест месеца след раждането – при всеки преглед; един път на деветмесечна и на едногодишна възраст – по време на ежемесечния преглед

Ехографско изследване на отделителна система

Еднократно на шестмесечна възраст

Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) – от втория месец; Имунизация срещу полиомиелит (Пи) – от втория месец; Имунизация срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) – от втория месец; Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) – от втория месец (при прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина); Имунизация срещу пневмококови инфекции (първи прием – от втория месец);

От 1 месец до навършване на 1 годишна възраст на детето

5. Обща оценка на зрение – ориентировъчно

Два пъти годишно –на шестмесечна и едногодишна възраст

***За ранно откриване на вродена/ наследствена очна патология на деца с родител с вродени/наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметропия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобластом

6. Обща оценка на слух

Еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст

Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) – от третия месец; Имунизация срещу полиомиелит (Пи) – от третия месец; Имунизация срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) – от третия месец; Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) – от третия месец (при прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина); Имунизация срещу пневмококови инфекции (втори прием – от третия месец

7. Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия

Два пъти – при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст

Имунизация срещу пневмококови инфекции (трети прием – от четвъртия месец); Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) – от четвъртия месец; Имунизация срещу полиомиелит (Пи) – от четвъртия месец; Имунизация срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) – от четвъртия месец; Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) – от четвъртия месец (при прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина);Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (трети прием – от шестия месец) (при прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина); Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират (БЦЖ – от седмия месец)

1. Анамнеза и подробен статус

От една до две години

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

Четири пъти годишно – през период не по-малък от 2 месеца

3. Оценка на психично развитие

Реимунизация срещу пневмококови инфекции, не по-рано от 6 месеца след III-тия прием (IV прием от дванадесетия месец); Имунизация срещу морбили, паротит и рубеола – от тринадесетия месец; Имунизация срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) – от шестнадесетия месец, не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

Два пъти годишно – през период не по-малък от 4 месеца

Изследване на: ПКК; СУЕ

Един път на тригодишна възраст

Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) – на 6 години – в календарната година на навършване на възрастта; Имунизация срещу полиомиелит (Пи) – на 6 години – в календарната година на навършване на възрастта

от две до седем години

3. Оценка на психическо развитие

Един път годишно

Изследване на чревни паразити- Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоиес, Ламбия интестиналис и Хименолептис нана

Един път годишно

Реимунизация срещу туберкулоза (след отрицателна проба Манту) – на 7 години – в календарната година на навършване на възрастта

4. Оценка на физическото развитие

Един път годишно

5. Изследване на зрителната острота – ориентировъчно

Един път на 5-годишна възраст

1. Анамнеза и подробен статус

Реимунизация срещу туберкулоза – БЦЖ (след отрицателна проба Манту) – на 11 години – в календарната година на навършване на възрастта

2. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка

Реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола – на 12 години – в календарната година на навършване на възрастта

от седем до осемнадесет години

3. Оценка на психично развитие

Един път за календарна година

Реимунизация срещу тетанус и дифтерия – на 12 години – в календарната година на навършване на възрастта

4. Оценка на физическо развитие

5. Изследване за зрителна острота (ориентировъчно) и цветоусещане

6. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система

7. **Изследванe на урина за протеин (с тест-лента)

Реимунизация срещу тетанус и дифтерия – на 17 години – в календарната година на навършване на възрастта