Клинична лаборатория на „ДКЦ-Сливен“ е позиционирана на втори етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД и разполага с локална регистратура.

Лабораторията извършва изследвания с направление от ОПЛ и/или специалист , хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД, изследвания за детска ясла и градина, след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента (кешово заплащане).

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени в сайта на лечебното заведение чрез получени на регистратура  парола и потребителско име.

Клинична лаборатория предлага широк спектър от изследвания и използва аналитични методи, утвърдени от Медицински стандарт по Клинична лаборатория и международните стандарти. Високотехнологичната апаратура, ежедневния вътрелабораторен качествен контрол, участието във външна оценка на качеството и квалифицирания лабораторен персонал, гарантират достоверността на лабораторните резултати.

В клинична лаборатория се предлага широка гама изследвания, част от които:

 • Хематологични и цитологични
 • Клинико-химични субстрати, ензими,електролити,микроелементи, липиден статус
 • Кръвосъсирване и фибринолиза изследвани на автоматичен апарат „Thrombolyzer Compact”XR
 • Хормони и туморни маркери
 • Сърдечни маркери
 • Урина и телесни течности
 • Имунологични
 • Кръвно-газов анализ
 • Функционални тестове
 • Гликирани белтъци

Лабораторията разполага с анализатор за измерване на гликиран хемоглобин Ano-Lab Hа фирма EKF diagnostica – Германия.

Полезна информация

Изисквания за вземане на кръв:

 1. Кръв за изследване се взема сутрин между 7, 30 и 10, 00 часа на гладно:
 • След 12 часова хранителна пауза през нощните часове
 • След изключване приема на алкохол през последните 24 часа
 • След изключване приема на кафе и цигари непосредствено преди вземане на кръвта
 1. При кърмачета кръв се взема преди следващото хранене
 2. Необходим е пълен физически и психически покой на пациента преди и по време на вземането на кръвта
 3. Допълнителни изисквания:

За хормонални изследвания не трябва да се приемат медикаменти 48 часа преди изследването

При изследване на липиден профил 3-4 седмици преди изследването пациентът трябва да е на балансиран хранителен режим /минимална употреба на алкохол и да не злоупотребява с мазнини и въглехидрати/ и поне 1-2 седмици да не приема липолитични медикаменти

За изследване на серумно желязо пациентът трябва поне 1 седмица преди това да е преустановил приема на железни препарати.

Събиране на 24-часова урина:

Събира се урина от 6, 00 ч. На първия ден /като първата порция се изхвърля/ до 6, 00ч. На втория ден /последната порция се прибавя/. Измерва се точно събраното количество /диуреза/, размесва се добре и малка част /около 80 ml/ се донася в лабораторията.

Лабораторията е оборудвана с последно поколение  апаратура:

 • биохимичен анализатор-BS-300
 • глюкоанализатор- Biosen C-line
 • кръвно-газов анализатор-ABL-5
 • електролитен анализатор-Prolyte Na-K-C
 • полуавтоматичен коагулометър-Thrombotiner 4 с 4 параметъра/
 • Автоматичен коагулатор Thrombolyzer Compact
 • уринен анализатор-UA-66
 • хематологичен анализатор ВС-3000 plus
 • анализатор за хормони и туморни маркери – AIA-360, TOSOH Япония
 • Центрофуги
 • микроскопи

Клинична лаборатория на „ДКЦ-Сливен”ООД – гр.Сливен се ръководи от Началник лаборатория, който съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Медицински стандарт „Клинична лаборатория”, е лекар с придобита специалност по профила на лабораторията.

Началник клинична лаборатория : Д-р Мария Комитова

Д-р Янислава Георгиева – лекар специализант

Специалист „Клинична лаборатория“. През 1996 г. в ТУ –Стара Загора завършва своето висше медицинско образование със степен лекар. През 2008 г. придобива диплома с образователно-квалификационна степен: „Магистър“ по специалността „ Клинична лаборатория“.

Лаборанти:

 • Мая Славова
 • Магдалена Гроздева
 • Евгения Гълъбова
 • Галя Желязкова