Лабораторията по образна диагностика е позиционирана на първи етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД и е неразделна част от структурата на „ДКЦ-Сливен“ООД.

Лабораторията се състои от няколко специализирани кабинета, оборудвани за целите им – кабинет за компютърна спирална томография (скенер), кабинет за ренгтенография и рентгеноскопия, кабинет за ехография и кабинет за мамография.

В лабораторията се извършват следните изследвания:

 • Компютърна спирална томография (Скенер)с възможност за контрастно изследване
 • Рентгенография и рентгеноскопия
 • Мамография
 • Венозна урография
 • Ехография на млечни жлези

Лабораторията извършва изследвания с направление от ОПЛ и/или специалист ,хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД, изследвания за детска ясла и градина,,след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента (кешово заплащане).

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени в сайта на лечебното заведение чрез получени на регистратура  парола и потребителско име.

 1. Компютърен томограф – Somatom Sensation 64 Slide е единственият в област Сливен 64 слайдов компютърен томограф с възможност за онлайн връзка.
 2. Високоскоростен СТ инжектор
 3. Мамограф – Philips
 4. Рентгенов апарат – Simens Siregraph SF
 5. Рентгенов апарат – Saxo
 6. Ехограф

Началник лаборатория: Д-р Слави Величков
Специалист Образна диагностика. През 1980 г. завършва висше медицинско образование със степен лекар. През 1986 г. придобива магистърска степен по специалността „Рентгенология“. Притежава удостоверения за „Абдоминална ултразвукова диагностика“, „Интервенционална ехография“, „Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза“. През 2012 г. придобива свидетелство за преминато обучение по „Компютърна-томографска образна диагностика“, а през 2013 г. свидетелство за „Техники на магнитно-резонансна диагностика“.

Д-р Емил Цонев – специалист Образна диагностика,

Лаборанти:
Станимира  Парушева
Стефан Урумов