Лабораторията по образна диагностика е позиционирана на първи етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД и е неразделна част от структурата на „ДКЦ-Сливен“ООД.

Лабораторията се състои от няколко специализирани кабинета, оборудвани за целите им – кабинет за компютърна спирална томография (скенер), кабинет за ренгтенография и рентгеноскопия, кабинет за ехография и кабинет за мамография.

В лабораторията се извършват следните изследвания:

 • Компютърна спирална томография (Скенер)с възможност за контрастно изследване
 • Рентгенография и рентгеноскопия
 • Мамография
 • Венозна урография
 • Ехография на млечни жлези

Лабораторията извършва изследвания с направление от ОПЛ и/или специалист ,хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД, изследвания за детска ясла и градина,,след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента (кешово заплащане).

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени в сайта на лечебното заведение чрез получени на регистратура  парола и потребителско име.

 1. Компютърен томограф – Somatom Sensation 64 Slide е единственият в област Сливен 64 слайдов компютърен томограф с възможност за онлайн връзка.
 2. Високоскоростен СТ инжектор
 3. Мамограф – Philips
 4. Рентгенов апарат – Simens Siregraph SF
 5. Рентгенов апарат – Saxo
 6. Ехограф

Началник лаборатория: Д-р Иван Банков – специалист Образна диагностика.  Завършва висшето си образование в Медицинска Академия – София, като придобива права на специалист по Образна диагностика.

Д-р Радко Кесов – специалист Образна диагностика

Лаборанти:
Станимира  Парушева
Стефан Урумов