Паразитологична лаборатория се намира на втори етаж в „ДКЦ-Сливен“ООД.

Лаборатория извършва изследвания по желание на пациента (кешово заплащане),изследвания по заверка и презаверка на здравна книжка, изследвания за детска ясла и градина,  с направление от ОПЛ и/или специалист ,след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД.

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени в сайта на лечебното заведение чрез получени на регистратура  парола и потребителско име.

В лабораторията се извършват следните изследвания:

Паразитологични:

  • Паразитологично изследване за острици
  • Паразитологично изследване за протозои
  • Паразитологично изследване за хелминти
  • Паразитологично изследване за малария

Серологични:

  • Изследване за Токсоплазмоза
  • Изследване за Ехинококоза
  • Изследване за Трихинелоза

Ръководи се от началник лаборатория – Д-р Нася Чамурова

Лаборант :Виолета Илиева