Списък на договори с частни здравноосигурителни фондове:

 1. “Дженерали Застраховане” АД
 2. ЗАД “Булстрад Живот”
 3. “ДЗИ-Животозастраховане”АД
 4. ЗАД “България Здраве”АД
 5. ЗД”Евроинс”АД
 6. “ОЗОК-Здравно застраховане “АД
 7. “ЕЗОК”ЗАД
 8. “Фи хелт-Застраховане”
 9. ЗАД “Ен Ен”
 10. “Уника Живот”
 11. “Медико-21”