Списък на договори с частни здравноосигурителни фондове:

 1. „Дженерали Застраховане“ АД
 2. ЗАД „Булстрад Живот“
 3. „ДЗИ-Животозастраховане“АД
 4. ЗАД „България Здраве“АД
 5. ЗД“Евроинс“АД
 6. „ОЗОК-Здравно застраховане „АД
 7. „ЕЗОК“ЗАД
 8. „Фи хелт-Застраховане“
 9. ЗАД „Ен Ен“
 10. „Уника Живот“
 11. „Медико-21“