За нас

„АПИМП-Д-Р ПЕНКОВА“ЕООД е разположена на 1/първи/ етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД.

Лечебното заведение има и разкрити здравни служби в следните населени места:

 1. с.Чинтулово,
 2. с.Градец община Котел,
 3. с.Злати войвода,
 4. с.Бяла паланка,
 5. с.Самуилово,
 6. с.Гергевец,
 7. с.Гавраилово,
 8. с.Селиминово,
 9. с.Крушаре,
 10. с.Червенаково община Твърдица,
 11. гр.Шивачево община Твърдица,
 12. с.Глуфишево

АПИМП-Д-Р ПЕНКОВА“ЕООД  има сключен договор с НЗОК и обслужва над 15 000 човека от област Сливен и е най-голямото лечебно заведение  за първична извънболнична медицинска помощ на територията на областта.

Към „АПИМП-Д-Р ПЕНКОВА“ЕООД е изградена и неотложна помощ – намираща се на първи етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД на адрес гр.Сливен, ул. „Димитър Пехливанов“№ 5 – северен вход ( от страна на СМК) ,която работи от 20:00 ч. до 08:00ч., както и в почивни и празнични дни.Това осигурява на пациентите медицинска помощ 24 часа в денонощието,7 дни в седмицата и 365 дни в годината.

“АПИМП-Д-Р ПЕНКОВА“ ЕООД се представлява от Д-р Галина Христова Пенкова - управител
Д-р Пенкова2

Д-р Галина Пенкова завършва своето висше медицинско образование със степен магистър по специалността „Обща медицина“ в МА –София през 1979г. През 1985 г. в МА –София защитава магистратура по специалността „Детски болести“, 2000 г. завършва „Здравен мениджмънт“ в МУ-Пловдив, а през 2014 г. е дипломиран специалист по „Хомеопатия“ след проведено обучение в МУ-Пловдив. Членува в дружеството по „Хомеопатия“ в България и „Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България“. Притежава сертификати по:

 • „Интензивна терапия в педиатрията“
 • „Метаболитен синдром в детско-юношеската възраст“
 • „Академия по ваксинопрактика“
 • Проведено обучение в Национална многопрофилна транспортна болница по „Остеопороза и остеодензитометрия“
 • Удостоверение за професионално обучение по специалността „Социална работа с деца и семейства в риск“.