За нас

„Диагностично-консултативен център – Сливен“ ООД е основан през 2000 г. Заема втория етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ на  ул. „Димитър Пехливанов“ № 5.

В лечебното заведение се осигурява специализирана и високоспециализирана извънболнична медицинска помощ и медико-диагностична дейност от утвърдени специалисти с дългогодишна практика и доказани професионални качества.

В Диагностично-консултативния център работят кабинети по:

 1. Анестезиология и интензивно лечение
 2. Акушерство и гинекология
 3. Гастроентерология
 4. Детски болести
 5. Ендокринология и болести на обмяната
 6. Кардиология
 7. Кожни и венерически болести
 8. Нервни болести
 9. Очни болести
 10. Пневмология
 11. Съдова хирургия
 12. Хирургия
 13. Ушно-носно-гърлени болести
 14. Нефрология
 15. Неврохирургия

Час за преглед се запазва предварително на  тел. 044/618-200

Медико-диагностична дейност се осъществява в следните лаборатории:

 1. Клинична лаборатория
 2. Вирусологична лаборатория
 3. Клинична микробиология
 4. Имунохематологична лаборатория
 5. Паразитологична лаборатория
 6. Обща и клинична патология
 7. Образна диагностика

За улеснение на пациентите е създадена възможност за проверка на резултатите от извършените изследвания on-line в интернет страницата на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

„ДКЦ – Сливен“ ООД разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

 • Ядреномагнитен резонанс
 • Компютърна томография
 • Рентгенография
 • Рентгеноскопия
 • Мамография
 • Аудиометрия
 • Ехокардиография
 • Трансезофагеална ехокардиография
 • 24 часа ЕКГ холтер
 • Велоергометрия
 • Електроенцефалография /ЕЕГ/
 • Електромиография /ЕМГ/
 • Функционално изследване на дишането
 • Доплер на съдове
 • Ендоскопски диагностични и лечебни процедури
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Трансфонтанелна ехография

Центърът осъществява своята дейност :

 1. Безплатно – по договор с НЗОК с направление от общопрактикуващ лекар и/или специалист
 2. По договор с частни здравноосигурителни фондове
 3. По желание на пациента срещу заплащане.

Ръководство

Управител
Д-р Александър Александров
Специалист „Очни болести“

Д-р Александров2

Д-р Александър Александров  е роден през  1986 г. Завършил магистърска степен през 2011 г. в Медицински университет – Пловдив.

 • 2016 г. – придобива специалност „Очни болести“ в Тракийски университет – Стара Загора
 • 2017 г. – завършва магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ от Медицински университет Пловдив.

Д-р Александър Александров е доказан и търсен специалист по очни болести и успешен ръководител на  „ДКЦ – Сливен“ ООД.