За нас

МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД  се намира в гр.Сливен на адрес: ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 и е най-голямото лечебно заведение в Сливенска област построено и развито с частни инвестиции.
Лечебното заведение е правоприемник на „Първа частна болница Сливен“, която започва своята дейност през далечната 1992 г.

Болницата се състои от 2 / два/ блока –Блок № 1 намиращ се на адрес: гр.Сливен, ул. „Димитър Пехливанов“№ 5 и Блок № 2 намиращ се на адрес: гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 19.

В блок № 1 са разкрити 230 / двеста и тридесет/  легла  в  11 / единадесет/ отделения и 8 /осем/ операционни зали.

В Блок № 2 са разкрити 20 /двадесет/  легла в 2 / две/ отделения и 2 / две/ операционни зали.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД е акредитирано лечебно заведение за цялостна медицинска дейност  с „Отлична“ оценка за срок от 5 г.
Лечебното заведение е акредитирано  като база за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалности и за обучение на специалисти по „Здравни грижи“.
В структурата на  МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД  работят екипи от висококвалифицирани лекари и специалисти по здравни грижи с продължителен стаж доказали своя професионализъм в сферата на медицината.
Лечебното заведение разполага с отлична материална база, иновативна и модерна апаратура за извършването на високоспециализирани медицински дейности .
МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и оказва безплатна болнична медицинска помощ на здравноосигурени пациенти.

Ръководство

Д-р Пенко Пенков
Управител

Д-р Пенков2

Д-р Пенко Пенков, управител на МБАЛ „Хаджи Димитър“ – гр.Сливен, е завършил висше медицинско образование през 1977г. в Медицинска академия /Медицински факултет, гр. Пловдив/. От 1983г. до 2005г. д-р П.Пенков придобива следните квалификации:

  • 1983г. – специалист невролог;
  • 2000г. – квалификация – мениджмънт по проект „Реформа в здравеопазването“ към Министерство на Здравеопазването;
  • 2005г. – завършен квалификационен курс и придобита квалификация по ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ към Медицински университет – Пловдив /Катедра по Социална Медицина и Здравен Мениджмънт/.

Професионалният опит на Д-р П.Пенков започва от 1978г. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, гр.Сливен. През 1992г. започва работа като управител на Специализирана Частна болница по акушерство и гинекология в гр. Сливен. След 18 години, като управител на учебно заведение, на 24.02.2008г. Д-р П.Пенков основава нова болница, в която продължава своята дейност, както на лекар – специалист невролог, така и на управител на МБАЛ „Хаджи Димитър“ – гр. Сливен.

Д-р Милен Пенков
Управител

м.пенков

Д-р Милен Пенков управител на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД е завършил своето висше медицинско образование през 2006 г. в МУ –Пловдив. През 2013 г.  в ТУ- гр. Стара Загора придобива степен магистър по специалността „Очни болести“ . През 2015 г. защитава своята трета магистратура по специалността „Здравен мениджмънт“. От 2016 г. успешно съуправлява  и представлява лечебното заведение.