Отделението по гастроентерология се намира на втори етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД
То е с III-то най-високо ниво на компетентност и разполага с 35 легла. Има собствена операционна зала за извършване на гастроскопии и колоноскопии.
В отделението се извършва диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт, заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, заболявания на тънкото и дебелото черво, болест на Крон и улцерозен колит, хронични чернодробни заболявания, декомпенсирани чернодробни заболявания и други. Извършват се високоспециализирани диагностични процедури(в компетенции на гастроинтестинална ендоскопия 2-ро ниво и ехография коремни органи 3-то ниво) на дебело черво и стомах, варици на хранопровод, гастроскопия с метод за клипсово кръвоспиране.
Диагностика и включване в схеми за лечение на хепатит В и С
Диагностика на злокачествени заболявания на гастроинтестинален тракт и черен дроб
Клинични изпитания на лекарства в сферата на гастроентерологията и хепатологията
-гастрскопия
-колоноскопия
-ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография- започване през 2019 г.
-ехография на коремни органи
-лигиране на хемороиди
-ендоскопска хемостаза
-полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво
-поставяне на стентове на хранопровод и жлъчни пътища
-контрасна ехография на коремни органи
-лигиране на варици на хранопровода
-слепи и насочени чернодробни биопсии
-поставяне на перкутанни чернодробни дренажи
– поставяне на гастростоми при пациенти с невъзможност за нормално хранене

Отделението разполага с модерна апаратура в областта на гастроентерологията:

  • Ендоскопска апаратура на водещата марка Pentax за горна и долна ендоскопия.
  • Ехографска апаратура на водещата марка SAOTE за  абдоминална ехография.
  • Операционна зала оборудвана за конвенционални и терапевтични ендоскопски процедури.
  • Възможност за използване на всички звена в отделението по Образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания и компютърно томографско изследване с контраст.

Началник на отделение: Д-р Д. Павлов.

В отделението консултативна дейност извършва Д-р Иван Сираков – Доктор на медицинските науки и Д-р Иван Трифонов-Специалист „Гастроентерология“.

Екип: Д-р Димитър Павлов – специалист „Гастроентерология“, Гастроинтенстинална ендоскопия 2-ро ниво, Ехография коремни органи – 3 то ниво

Д-р Бакалов – специалист „Гастроентерология“ и  „Вътрешни болести“ Гастроинтенстинална ендоскопия 1-во ниво, Ехография коремни органи – 1 во ниво

Д-р Петър Чанев – специалист „Вътрешни болести“

Д-р Геника Дахтерова – Петрова – Специалист „Гастроентерология“

д-р Нели Шулева – Специалист „Вътрешни болести“

Старша медицинска сестра: Н.Стойчева