Отделение по кардиология е с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Кардиология“.

В отделението се осъществява дейност по обща кардиология, кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите заболявания и техните усложнения и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката,  неинвазивна диагностика и инвазивна кардиология по медицински стандарт „Кардиология“

В отделението по конвенционална и инвазивна кардиология се извършват високо специализирани изследвания и интервенционални процедури: селективна коронарна ангиография, вентрикулография, аортография, дилатация на коронарни артерии и имплантиране на стентове функционална оценка на всички регистрирани при ангиография съдови стенози чрез FFR методика  дясна сърдечна катетеризация, пулмоангиография, тромбаспирация и локална тромболиза при белодробен тромбемболизъм,  периферна ангиопластика и стентиране, имплантиране на временни електрокрдиостимулатори (пейсмейкъри). В сектора по неинвазивна диагностика се извършват всички функционални изследвания на сърдечно-съдовата система: електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ и артериално налягане, трансторакална ехокардиография, трансезофагeална ехокардиография (ТЕЕ), стрес ехокардиография, дуплекс-сонография на периферни съдове.

Кардиологичното отделение разполага с 42 легла, 10 от които са в интензивния кардиологичен сектор. Капацитетът на отделението се определя основно от тези параметри и от възможността за работа в катетеризационната лаборатория, която осигурява 24 часово разположение за интервенционално лечение на миокарден инфаркт и остри коронарни синдроми. На болния е осигурен самостоятелен санитарен възел в болничната му стая, интернет и телевизия.

Отделението по инвазивна кардиология разполага с  2 ангиографски апарата на  водещия производител SIEMENS.

Апаратите се отличават с високото качество на образа и предлагат разширени възможности за извършване на ангиография, режим дигитална субстрация даваща детайлна информация при интервенции в областта на главата, торакса и крайниците. Софтуерът позволява прецизни измервания и анализ на изследваните органи и системи, а апаратурата за следене параметрите на кръвоносната система (т.нар. хемодинамична мониторна система) дава детайлна информация за състоянието на пациента и увеличава диагностичните способности на целия комплекс. Хемодинамичния модул позволява измервания на налягане в различни сърдечни кухини и артериални и венозни съдове спомагаща в диагностиката на клапната сърдечна патология. Ангиографите притежават специална технология за намаляване на радиацията и предпазване на пациента от облъчване.

Кардиологично отделение  разполага  с високо технологични  ехографски апарати на висококвалифицираните марки General Electric (GE), Philips, SAOTE, Siеmens –  позволяващи трансторакално и трансезофагеално изследване на сърцето с помощта на които, кардиолозите от МБАЛ „Хаджи Димитър“ могат да извършват прецизна неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовата система за установяване на вродени и придобити сърдечни и съдови болести.

Началник отделение:  Д-р Костадинка Блецова

Екип:

 • Д-р Орлин Радев – специалист „Кардиология“ и „Инвазивна Кардиология“
 • Д-р Костадинка Блецова – специалист „Кардиология“. Притежава сертификат за „Ехокардиография“ – експертно ниво.
 • Д-р Ивелина Вълчева – специалист „Кардиология“
 • Д-р Радослав Борисов – специалист „Кардиология“и „Инвазивна Кардиология“
 • Д-р Соня Вълева-лекар
 • Д-р Ажда Хасанова – специалист „Кардиология“
 • Д-р Езхар Хасанова – специалист „Кардиология“
 • Д-р Даниел Камара – специалист „Кардиология“
 • Д-р Пламена Камара- специалист „Кардиология“
 • Д-р Николай Жуков- специалист „Кардиология“

Специализанти:

 • Д-р Георги Ангелов