Отделението по нервни болести се намира на четвъртия етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД.
В отделението по нервни болести има разкрити 20 легла разположени в 7 стаи, като една от тях е стая за интензивно лечение.

В отделението по нервни болести се извършва най-иновативното лечение на исхемичен мозъчен инсулт посредством тромболиза.

Лекуват се широк спектър от заболявания в областта на неврологията, включващи диагностика и лечение на острия исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт, субарахноидна хеморагия, мозъчни тумори, възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система, вестибуларни нарушения, епилепсия, имуновъзпалителни заболявания като острия полирадикулоневрит тип Гилен-Баре и хроничния полирадикулоневрит и неговите варианти, автоимунни заболявания като миастения гравис и мозъчни васкулити, множествена склероза, Паркинсонова болест, болести на черепно-мозъчните нерви, радикулити, остра и хронична невропатна болка и главоболие, деменции, наследствени и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система и мускулите и редки болести с неврологично засягане.

Отделението по Нервни болести разполага с :
Апарат за извършване на Електроенцефалография /ЕЕГ/ изследване
Апарат за извършване на Електромиография / ЕМГ/изследване
Апарат за извършване на Доплер-сонография
Апарат за извършване на Елекрокардиограми / ЕКГ/

Д-р Евгений Драгиев – специалист „Нервни болести“- притежава сертификат „Доплерова сонография“, сертификат „Клинична електромиография“, сертофикат за научна среща „Ултразвук в неврологията“, сертификат „Здравен мениджмъбт“
Д-р Таня Борисова – специалист „Нервни болести“, притежава сертификат „Клинична електромиография“
Д-р Пенко Пенков – специалист „Нервни болести“ , притежава сертификат „Електромиография“, сертификат „ Клинична електроенцефалография“ и сертификат „Здравен мениджмънт“
Д-р Гергана Александрова-специалист „Нервни болести“ притежава сертификат по “Хомеопатия“
Д-р Весела Григорова – специализант „Нервни болести“
Старша медицинска сестра: Марияна Дойчева