Отделение по „Ушно-носно-гърлени болести“ се намира на четвърти етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД и разполага с 12 легла разположени в пет стаи.
Отделение по „Ушно-носно-гърлени болести“ разполага със собствена операционна зала.

В отделението по „Ушно-носно-гърлени болести“ се осъществява:
1. Консервативно (медикаментозно) лечение
-остри и хронични възпалителни процеси на външно и средно ухо
-едностранно (двустранно) проводно и приемно намаление на слуха
-остри и хронични възпалителни процеси на околоносни кухини (остри и хронични синуити, остри ринити и ринофарингити)
-диагностика и лечение на остър ларинготрахеит, остър епиглотит, остър обструктивен ларингит
-алергични заболявания на горни дихателни пътища (окот на ларинкса)
-остри и хронични възпалителни процеси на гълтача (тонзилити, перитонзиларен абцес)
-консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен тип
2. Оперативно лечение
-тонзилектомия и аденоидектомия
-слухоподобряващи операции при засягане на средното ухо (миринготомия с инсерция на тръбичка)
-мирингопластика (пластика на тъпанчева мембрана при травматична руптура)
-монополарна каутеризация на носни кухини при хроничен ринит
-пункция на носни синуси за аспирация и промивка
-корективна септопластика при изкривяване на носната преграда
-лечение на носна полипоза
-инцизия и дренаж на перитонзиларен абцес

Най-съвременната апаратура за изследване състоянието на слуховия анализатор като тимпанометър, импедансметър са добри помощници на специалистите в отделението.

С помощта на тимпанометъра всъщност се провежда едно индиректно измерване на налягането в средното ухо.

Импедансметрията е обективен метод за изследване на слуховата функция, чрез измерване на акустичния импеданс на слуховия анализатор. С този апарат се установяват заболявания от вътрешното ухо до коровото представителство на мозъка и причините за тези заболявания. С апарата може да се изследва и проходимостта на Евстахоева тръба, която е анатомичната връзка между средното ухо, носа и гърлото.

В помощ на УНГ специалистите в отделението е апаратурата за електрокохлеография и за изследване на отоакустичните емисии (ОАЕ).

Изследване на ОАЕ изяснява етиопатогенезата на някои заболявания като внезапна глухота, Мениерова болест, звукова травма, идиопатичен шум на ушите.

В отделението има оперативна зала, оборудвана с най-съвремена техника за извършване на безкръвни операции – аргон-плазмен коагулатор. Отделението разполага с операционен микроскоп за осъществяване и осигуряване на оперативната дейност. Операционната зала разполага с оборудване, инструментариум, консумативи за безпроблемно извършване на оперативна дейност с необходимият обем и сложност.

УНГ се ръководи от Началник отделение – Д-р Кръстьо Петров Кръстев
Лекар с призната специалност по УНГ и дългогодишен професионален и управленчески опит. През 1983 г. завършва висше медицинско образование със степен лекар. Притежава удостоверение за следдипломна квалификация по „Оториноларингология“, удостоверение за следдипломна квалификация по „Аудиология и отоневрология“ придобито през 1987 г., Удостоверение от Испанска агенция за международно сътрудничество – Министерство на здравеопазването за проведен специализиран курс по „Анализ, прогнозиране и управление на болничния капацитет“  През 1993 г придобива диплома със степен магистър по специалността „Ушно-носно-гърлени болести“

Екип:

Д-р К. Кръстев – специалист УНГ болести

Д-р Д.Вълканова-Специалист „УНГ болести“

Старша медицинска сестра: А.Хасанова