Отделението по „Хемодиализа“ към МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД се намира на етаж сутерен в лечебното заведение и покрива най-високото III-то ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Хемодиализа“.

В отделението се осигурява 24-часова диализна лечебна помощ на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност. Лечение на усложнение на хронична бъбречна недостатъчност при болни на диализно лечение. Подготовка на болни с напреднала бъбречна недостатъчност за включване в програмно хрониодиализно лечение. Прилагане на методи за извънбъбречно очистване на кръвта при спешни състояния и интоксикации.

Единствено в област Сливен за улеснение на пациентите при провеждане на хемодиализна процедура се осигурява съдов достъп  чрез поставяне на катетър в отделение по Кардиология и Инвазивна кардиология“ под рентгенов контрол. Процедурата се осъществява чрез иновативен метод който се понася безболезнено от пациента и осигурява неговия комфорт за провеждане на хемодиализна процедура

Отделението разполага с апаратура от най-висок клас. Диализните апарати са на водещи марки като Nikkiso, BBraun, Fresenius с възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа, с модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта с висока точност.

С новата система за обратна осмоза „Aqua dem-B“ осигурява дистанционно управление от диализната зала и контрол на резервоар и отговаря на препоръките заложени от AAMI Европейска фармакотерапия и Инструкциите за добра хемодиализна практика.

Началник отделение по „Хемодиализа“  – Д-р Русанка Данева
Специалист „Нефролог“. През 1981 г. придобива диплома за висше медицинско образование – лекар, 1987 г. е вече специалист „Вътрешни болести“, а през 1992 г. придобива специалност „Нефрология“ със степен магистратура. Притежава удостоверения за : „Актуални проблеми в хемодиализата“ , „Андрагогия/обучение на обучители-методик на обучението на специализанти в системата на здравеопазването“ , „Диализа в 21 век“ и сертификат за правоспособност за работа с ултразвукова апаратура в областта на „Абдоминална ехография и повърхности структури“

Екип:
Д-р Русанка Данева – специалист „Нефрология“ и „Вътрешни болести“
Д-р Тодор Бакалов – специалист „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“
Д-р Георги Арнаудов – специалист „Вътрешни болести“
Старша медицинска сестра: Върбинка Димитрова