Отделение по „Съдова хирургия“ на МБАЛ „Хаджи Димитър“ се намира на четвърти етаж на лечебното заведение и предлага уникални за област Сливен  диагностични и терапевтични  методи за лечение на заболяванията на артериалната и венозна система в условията на максимален комфорт.

То е с III-то най-високо ниво на компетентсност и разполага с леглови фонд от 20 легла.

В отделението се извършват в пълен обем съдово хирургични интервенции по класически и ендоваскуларен метод.

Отделението разполага  с апаратура от  най висок клас:

  • Последно поколение ангиограф за ендоваскуларни процедурина водеща компания за медицинска апаратура Siemens
  • Най-високо клас C-рамо BMI.
  • Доплер-сонограф
  • Високо-технологичен ехографски апарат SAOTE

Ръководител отделение по „Съдова хирургия“- д-р Денислав Мерджанов Башев – Специалист „Съдова хирургия“. Завършва своето висше медицинско образование през 2007 г. със степен магистър-лекар в „Тракийски университет“ – гр. Стара Загора. През 2016 г. придобива сертификат по „Ултразвукова диагностика на съдовата система- артериална и венозна и съдови заболявания – доплерова сонография“ . През 2017 г. придобива  специалност „Съдова хирургия“.

Д-р Лефтер Насто -специалист „Съдова хирургия“

Д-р Петър Пенков – специалист „Съдова хирургия“;

специалист“ Хирургия“

Д- р Цветко Андреев-специализант „Съдова хирургия“

Старша медицинска сестра : Десислава Гавова

Операционна сестра – Мария Стефанова