Отделение по „Съдова хирургия“ на МБАЛ „Хаджи Димитър“ се намира на четвърти етаж на лечебното заведение и предлага уникални за област Сливен  диагностични и терапевтични  методи за лечение на заболяванията на артериалната и венозна система в условията на максимален комфорт.

То е с III-то най-високо ниво на компетентсност и разполага с леглови фонд от 20 легла.

В отделението се извършват в пълен обем съдово хирургични интервенции по класически и ендоваскуларен метод.

Отделението разполага  с апаратура от  най висок клас:

  • Последно поколение ангиограф за ендоваскуларни процедурина водеща компания за медицинска апаратура Siemens
  • Най-високо клас C-рамо BMI.
  • Доплер-сонограф
  • Високо-технологичен ехографски апарат SAOTE

Ръководител отделение по „Съдова хирургия“ – проф. Таньо Кавръков. Специалист „Съдова хирургия“. Завършва Медицински университет Пловдив през 1982 г. Своите специалности Хирургия и Съдова хирургия придобива през 1988 г. и 1995 г. През 1996 г. след защитена дисертация му е присъдена образователна и научна степен “доктор”. През 2001 г. завършва магистратура по “Здравен мениджмънт”. През 2013 г. е удостоен с научно звание “доцент”, а през 2016 г. с научно звание “професор” по специалност Съдова хирургия.

Д-р Денислав Мерджанов Башев – Специалист „Съдова хирургия“. Завършва своето висше медицинско образование през 2007 г. със степен магистър-лекар в „Тракийски университет“ – гр. Стара Загора. През 2016 г. придобива сертификат по „Ултразвукова диагностика на съдовата система- артериална и венозна и съдови заболявания – доплерова сонография“ . През 2017 г. придобива диплома със степен магистър по специалността „Съдова хирургия“.

Д-р Еркан Реджепоглу специалист по съдова хирургия . Роден в гр. Прилеп Р.Македония. През 2005 г.завършва медицина в МУ „Проф.Параскев Стоянов“ гр.Варна,
Д-р Еркан Реджепоглу през 2005/06 г. работи като личен лекар в гр.Тетово, Р.Македония. от 2006 до 2018 г.работи и специализира в гр.Ямбол. Специалност „Съдова хирургия“ придобива 2017г., има сертификат по „Ултразвукова диагностика на съдовата система- артериална и венозна и съдови заболявания – доплерова сонография“ , има сертификат по Master Class SEPS- от държавна болница, гр. Анталия-Р.Турция.
Член на БЛС от 2005г, член на БНДСХЕА от 2011г, член на Лекарска комора на Македония от 2005 и на ESVS от 2017г.
От декември 2018г., е част от екипа на съдова хирургия в МБАЛ“ Хаджи Димитър“ гр.Сливен

Д-р Петър Пенков – специалист Съдова хирургия;  специалист“ Хирургия“

Старша медицинска сестра : Невена Петкова

Операционна сестра – Таня Иванова