Лечебното заведение е акредитирано като база за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалности и за обучение на специалисти по „Здравни грижи“.

Акредитирани структури като база за следдипломно обучение на магистър-лекари в МБАЛ “Хаджи Димитър”ООД :

 1.  Отделение по “Съдова хирургия”
 2. Отделение по “Очни болести”
 3. Отделение по “Ревматология”
 4. Отделение по “Анестезиология и интензивно лечение”
 5. Отделение по “Кардиология”
 6. Отделение по “Хирургия”
 7. Отделение по “Гастроентерология”
 8. Отделение по “Нервни болести”
 9. Отделение по “Акушерство и гинекология”
 10. Отделение по “Ушно-носно-гърлени болести”
 11. Отделение по “Образна диагностика”
 12. Клинична лаборатория
 13. Микробиологична лаборатория

Документи за кандидатстване може да изпратите на следния e-mail: mbal_hadjidimitar@abv.bg