ДEЙНОСТИ ПРИ ОПЛ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Възраст

Вид на прегледа

Периодичност на прегледите

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

Периодичност на МДИ

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

Над 18 г. /жени и мъже/

1. Анамнеза и подробен статус

1. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12т.*.

Ежегодно за календарна година

2. Изчисляване на индекс на телесна маса

3. Оценка на психичен статус

4. Изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)

5. Измерване на артериално налягане

Ежегодно за календарна година

6. Електрокардиограма

7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:

-Протеин

-Глюкоза

-Кетонни тела

-Уробилиноген/билирубин

-pH

От 30 до 45 години /жени и мъже/

ПКК

Веднъж на 5 години

Жени ≥30 години

Мануално изследване на млечни жлези

Ежегодно

Жени на 30 години (навършващи 30-годишна възраст през календарната година)

Изследване на онкопрофилактична цитонамазка

Ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години

**Гинекологичен статус, с вземане и изпращане на материал за цитонамазка

Ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години

Мъже ≥ 40 години и жени ≥ 50 години

1. триглицериди

2.1. общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН

Веднъж на 5 години

2.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на

От 46 до 65 години /жени и мъже/

ПКК

Ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години

Мъже ≥ 50 години

PSA

Веднъж на 2 години

Жени от 50 до 69 години, включително

Мамография на млечни жлези

Веднъж на 2 години

Над 65 години /жени и мъже/

1. ПКК

Ежегодно за календарна година

2. триглицериди

Един път на 5 години

3.1. общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН

Един път на 5 години

3.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН)