МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД обявява конкурс за специализация-държавна поръчка.

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в ДВ бр. 79 от 21.09.2021год., МБАЛ „Хаджи Димитър” обявява конкурс за специализация-държавна поръчка по следните специалности: База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Телефон за контакт (и евентуално … Продължете с четенето на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД обявява конкурс за специализация-държавна поръчка.