Дейности


МБАЛ "Хаджи Димитър" Сливен има договор, сключен с НЗОК, за оказване на Болнична помощ по над 150 клинични пътеки.

Многопрофилната болница за активно лечение "Хаджи Димитър" Сливен работи и със следните доброволни здравноосигурителни фондове:
"Общински здравно осигурителен фонд" - ОЗОФ
"Дом здраве"
"Дженерали-закрила"
"ДЗИ"
Здравноосигурителен фонд "Вайс медика"
"Булстрад"
"Здравноосигурителен фонд Медико София"
и други.

При условие, че не сте осигурен вие може да бъдете прегледан от нашия екип от специалисти и при необходимост да бъдете насочен за хоспитализация, която следва да заплатите. С цените на тези услуги може да се запознаете при централната регистратура на първия етаж.