Кардиологичното отделение към МБАЛ ” Хаджи Димитър” гр. Сливен с нова съвременна апартура, която позволява детайлното изследване на болестните процеси в сърдечните артерии.

Кардиологичното отделение в МБАЛ ” Хаджи Димитър” гр. Сливен,  разполага с нова съвременна апарaтура последна модификация Volcano на Philips, която позволява детайлното изследване на болестните процеси в сърдечните артерии. Апаратурата интегрира в себе си няколко функции: IVUS imaging – тази...

Прочетете повече

Приветстваме с добре дошъл д-р Петър Славов – специалист по хирургия и онкология.

Д-р Славов има над 30 години стаж в общата и онкологичната хирургия. Практикува най-съвременни методи в хирургичното лечение , включително и лапароскопския метод. Да му пожелаем успех. Телефон за контакт: 044/618-000 ; 044/618-407

Прочетете повече

МБАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР” ГР. СЛИВЕН ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ , ОСИГУРЯВА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА.

От 07.03.2022 г. /понеделник/  МБАЛ „Хаджи Димитър”, гр. Сливен  ще оказва безплатна медицинска и психологическа помощ на хора принудени от военните действия да напуснат Украйна. МБАЛ „Хаджи Димитър”, гр. Сливен осигурява места за временно настаняване на бежанци от Украйна, а...

Прочетете повече

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД обявява конкурс за специализация-държавна поръчка.

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в ДВ бр. 79 от 21.09.2021год., МБАЛ „Хаджи Димитър” обявява конкурс за специализация-държавна поръчка по следните специалности:...

Прочетете повече

Д-Р ЕВТИМ МАЛИНОВ – ВОДЕЩ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ ЩЕ ПРЕГЛЕЖДА В МБАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“

Д-Р ЕВТИМ МАЛИНОВ - ВОДЕЩ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ ОТНОВО ЩЕ ПРЕГЛЕЖДА В МБАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ на 29.01.2022 г. Д-р Евтим Малинов придобива специалност по неврохирургия в Мюнхен, Германия. Прегледи и консултации ще се извършват на 29.01.2022 г. /събота/ след предварително...

Прочетете повече