Свържете се с нас:


Адрес:
Гр. Сливен ул. Д. Пехливанов N5

Телефон за връзка:
Регистратура 044/618000; 044/ 618200
Неотложна помощ: 044/618024


Факс: 044/618502; 044/662710