Кабинет по дентална медицина


В кабинетът работят специалистите Д-р Режева и Д-р Янев. Кабинета има сключен договор с националната здравноосигурителна каса.
Работно време:
от 09-12 13-17 часа

В кабинета се изработват обтурации, протези, практикува се и орална хирургия.