Диагностично-консултативен блок


Регистратура

Приемно-консултативни кабинети

Отделение за образна диагностика

Кабинети за функционална диагностика

Клинична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Отделение по клинична патология