Кабинети в ДКЦ


Нервни болести - кабинет 108 - Д-р Пенко Минчев Пенков, Д-р Таня Борисова Белева - прегледи на централната и периферна нервна система, Електромиография, Електроенцефалография.

Очни болести - кабинет 219 - Д-р Светлана Енчева, Д-р Стефан Димитров Маринкев, Д-р Костадин Тодоров Мерджанов - прегледи на пациенти със заболявания на зрителния апарат.

Хирург - кабинет 209 - Д-р Весела Димитрова Семова, Д-р Людмил Митев Трифонов, Д-р Георги Иванов Георгиев, Д-р Андон Андонов Василев - извършват се всички хирургични манипулации, пакет специализирани медицински дейности, както и вземане на биопсичен материал от гръд, вземане на биопсичен материал от лимфен възел, инцизия на гръдна жлеза.

Плумолог - кабинет 212 - Д-р Емануил Вичев Христов - вземане на материал за микробиологично изследване, определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за 1 минута, спирометрия, туберкулинова проба на Манту.

Кожни болести - кабинет 213 - Д-р Иванчо Георгиев Найденов, Д-р Здравка Василева Тамахкярова - локално обезболяване, кюретиране на кожни лезии и химиотерапия, електрокоагулация на кожни придатъци, химическа деструкция на кожа, скарификационни или епикутанни тестове, отстраняване на хирургични шевове и други специализирани медицински дейсности.

Оториноларинголог (УНГ) - кабинет 207 - Д-р Катя Петрова Беленска, Д-р Кръстьо Петров Кръстев, Д-р Петър Кръстев Кръстев - извършват се амбулаторни профилактични прегледи на УНГ пациенти, както и първоначална диагностика на УНГ заболявания, пункция и аспирация, максиларен синус, вземане на биопсичен материал от нос, инцизия на тонзиларни и перитонзинални абцеси.

Кардиолог - кабинет 115 - Д-р Николай Русев, кабинет 216 - Д-р Пеню Колев Дичев - извършват се прегледи на пациенти със заболявания на сърдечносъдовата система, ехокардиография,доплерова сонография, доплерова сонография на периферни съдове, доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза, сърдечно-съдов тест с натоварване.

Детски болести - кабинет 205 - Д-р Стела Пенчева Кръстева, Д-р Юлия Николова Минчева - извършват се прегледи на пациенти под 18 години, детска абдоминална ехография по профили на коремни органи, трансфонтанелна ехография

Ендокринолог - кабинет 212 - Д-р Евдокия Цанкова Манова - обучение на болен с ендокринно заболяване, интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите, преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало, клинично изследване на болен с диабетна невропатия, антропометрична оценка на затлъстяването, интерпретация на резултати от остеодензитометрия, определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер, профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет.

Акушер-гинеколог - кабинет 214 - Д-р Иван Василев Радков, Д-р К. Прокопиев, Д-р Евгения Денчева Георгиева - извършват се акушеро-гинеколкогични прегледи, аспирационнаендометриална биопсия, инцизия на млечна жлеза, колпоскопия с прицелна биопсия.

Ортопедия и травматология - кабинет 210 - Д-р Добрин Панайотов Папазов - извършват се прегледи на пациенти с заболявания на опорно-двигателния апарат диагностична и терапевтична пункция на стави, инцизия и дренаж на палмарно или тенарно простронство, вагинотомия.

Уролог - кабинет 209 - Д-р Георги Димитров Георгиев - извършват се прегледи на пациенти, пакет специализирани медицински дейности, както и уротроцистоскопия/диагностична/, уретротомия при стриктура

Гастроентеролог - кабинет 218 - Д-р Василка Колева Боева - Марчева - извършват се прегледи на пациенти и пакет специализирани медицински дейности.