Лаборатории в ДКЦ


Клинична лаборатория - кабинет 201 - Д-р Веселина Димитрова Коналиева - хематологични и цитологични изследвания, кръвосъсирване и фибринолиза, изследване на урина – основна програма, изследване на изпражнения, клинично-химични изследвания, хормони, туморни маркери, маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза, лекарствена концентрация, субстрати.

Вирусологична лаборатория - кабинет 201 - Д-р Димитър Неков Сейков - доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА, серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус А по метода ЕЛАЙЗА, серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус В по метода ЕЛАЙЗА, серологични изследвания за маркери на хепатитен вирус C по метода ЕЛАЙЗА, доказване на антитела РЗХА за морбили при бременни, доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни, серологично изследване HBsAg, серологично изследване анти HIV 1/2 антитела.

Патоанатомия - Д-р Станислав Василев Стоянов - цитологично изследване на две проби, хистобиопсично изследване на две проби.

Микробиология - кабинет 204 - Д-р Костадинка Спасова Христова - специализирани медицински изследвания.

Трансфузионна хематология - кабинет 204 - Д-р Иванка Едрева Делчева - специализирани медицински изследвания.

Паразитологична лаборатория - кабинет 203 - Д-р Нася Пенкова Чамурова - специализирани медицински изследвания.