Образна диагностика в ДКЦ


Рентгенолог - кабинет 118-119 - Д-р Лиляна Благовестова Дичева - компютърна спирална томография, рентгенография, рентгеноскопия, ехография, мамография.