Диагностично-консултативен център


„ Диагностично-консултативен Център – Сливен ” ООД е представлявано от Д-р Кръстьо Петров Кръстев.

Мисията и целите на ДКЦ „Сливен” произтичат и са съобразени с постановките, заложени в Националната здравна стратегия и програмата на Европейското бюро на СЗО “Здраве за всички хора през 21 век” за достигане на максимална реализация на “потенциалното здраве” на всички хора, разбирано като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само липса на болест или недъг. В съответствие с това, мисията, която ДКЦ „Сливен” е определила и изпълнява е осъществяване на дейности, необходими за повишаване качеството на живота на хората чрез възстановяване и укрепване на тяхното здраве или максимално намаляване страданието на заболели, чието здраве не може да бъде възстановено. Основната цел на лечебното заведение е осигуряване на висококачествени и достъпни здравни услуги в областта на разрешените медицински специалности на населението при спазване на медицинските стандарти, правилата за добра медицинска практика и зачитане правата на пациента.
Работно време:
Диагностично-консултативния център работи през делничните дни от 8:00 до 18:00, а през празничните дни от 8:00 до 12:00.

Цени на медико-диагностични услуги