МБАЛ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" се състои от следните функционално обособени структурни блокове: