Неотложна помощ


24 часа в денонощието на разположение на нуждаещите се от неотложна медициска помощ са неотложни екипи на МБАЛ "Хаджи Димитър" - гр. Сливен. Те се отзоват на посочения адрес след повикване на телефон 044/ 618 024.
Ние осигуряваме постоянен денонощен достъп на регистрираните ЗЗОЛ до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар, съгласно съществуващата нормативна уредба по следния начин: Съвместно с Д-р Стефан Панайотов , Д-р Галина Богданова , Д-р Сатиен Подора, Д-р Здравко Златанов и Д-р Диан Колев. Консултациите ще се извършват на тел.044/618-000, 044/618-024, е–mail: gppmp_dkc@abv.bg
Екипи от МБАЛ „Хаджи Димитър” извършват посещения по домовете на пациентите. Услугата е разработена в две направления – за неотложни случаи и за планови медицински процедури и дейности, извършвани в домашни условия.