Връзки:


Държавни, общински и обществени структури:

Министерство на здравеопазването /www.mh.government.bg/
НЗОК /www.nhif.bg/
РЗОК /www.sliven.nhif.bg/
РЦЗ /rcz.sliven.info/
РИОКОЗ /riokoz-sliven.com/
БЛС /blsbg.cm/
Здравноосигурителни фондове:

"Общински здравно осигурителен фонд" - ОЗОФ
"Дом здраве" /dom-zdrave.net/
"Дженерали-закрила" /geerali.bg/
"ДЗИ" /dzi.bg/
"Здравноосигурителен фонд Вайс медика" /weissmedica.bg/
"Булстрад" /bulstrad.bg/
"Здравноосигурителен фонд Медико София"