Стационарен блок


Отделение по ревматология

Отделение по кардиология

СЕКТОР ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Гастроентерологично отделение

Акушерогинекологично отделение

Неонатологично отделение

УНГ отделение

Хирургично отделение

Отделение по съдова хирургия

Ортопедотравматологично отделение

Отделение по анестизиология и реанимация

Неврологично отделение

Очно отделение

Отделение за физикално лечение и рехабилитация

Отделение по хемодиализа

Отделение за долекуване