За индивидуалната практика

mbalhd

„ИППМП – Д-Р ПЕНКОВА“ ЕООД е разположена на Партерен етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД.

Лечебното заведение има и здравни служби в следните населени места:

„ИППМП- Д-Р ПЕНКОВА“ ЕООД  е най-голямото заведение  за първична извънболнична медицинска помощ на територията на Сливенска област.  Има договор с НЗОК и облужва над 15 000 души.

Към „ИППМП – Д-Р ПЕНКОВА“ ЕООД е изградена и Неотложна помощ. Звеното е разположено на I етаж в северния вход на МБАЛ „Хаджи Димитър“  на ул. „Димитър Пехливанов“ №5.

Работи от 08:00 ч. до 20:00 ч., включително в почивни и празнични дни. Това осигурява на пациентите постоянна, непрекъсната медицинска грижа.

Управител Д-р Галина Пенкова

Д-р Галина Христова Пенкова завършва висше медицинско образование с магистърска степен по специалност „Обща медицина“ в МА – София през 1979 г. Защитава магистратура „Детски болести“, „Здравен мениджмънт“, диплома „Хомеопатия“. Притежва сертификати по „Интензивна терапия в педиатрията“, „Метаболитен синдром в детско-юношеската възраст“,  „Академия по ваксинопрактика“, „Остеопороза и остеодензитометрия“, „Социална работа с деца и семейства в риск“.

Д-р Галина Пенкова е член на Дружеството по „Хомеопатия“ в България и „Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България“.

„Индивидуална практика за първична медицинска помощ – Д-р Пенкова“ ЕООД