Неврохирурзите на МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен   извършват съвременни процедури за вертебропластика и кифопластика, които са нови за региона.

Това са минимално инвазивни манипулации, които се прилагат при компресионни фрактури на гръбначни прешлени, възникнали от травми или от остеопороза, гръбначни метастази и други заболявания.

„При това съвременно лечение в прешлена се инжектира подобен на костен цимент бързо полимеризиращ агент, който след 7-8 минути се втвърдява и подсилва неговата структура, а засегнатото гръбначно ниво се стабилизира. Манипулацията се извършва през кожата изцяло под рентгенов контрол, с пълна или местна упойка според желанието на пациента и неговото общо състояние“ – обяснява д-р Есен Мустафа, началник на отделението по неврохирургия в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен.

В края на миналата седмица д-р Есен Мустафа и специалистът по интервенционална образна диагностика д-р Дарко Недович извършиха вертебропластика на  74-годишна жена с остеопоротична фрактура на трети поясен прешлен. В продължение на няколко месеца тя страдала от остра болка и ограничение в движенията. Само 2 дни след оперативната процедура възрастната пациентка е в отлично състояние без болков синдром и извършва всекидневните си дейности самостоятелно и спокойно.

Субстанцията, която се инжектира в прешлена, остава там като стабилизатор, защото не се резорбира от организма. Процедурата спира изцяло наличието на болка и позволява на пациента да се движи нормално. Ако възрастен човек остане обездвижен, в 80 на сто от случаите сравнително бързо настъпва смърт, тъй като липсата на движение води до емболии, тромбози и други фатални усложнения.

Вертебропластиката трае около 30 минути. Нейните предимства са в постоянния рентгенов контрол, минимално нарушаване на тъканни структури чрез вкарване на специална игла през кожата до вътрешността на прешленното тяло и изпълването му с полимеризиращ агент. Бързо повлиява болката, скоро след процедурата пациентът се движи нормално и престоят в здравното заведение е сведен до 3 дни. Освен това, този метод намалява риска от нови счупвания на вече третирана травма.

Няма противопоказания за извършването на вертебропластика. Почти 90 на сто от пациентите, които се подлагат на такава манипулация, са хора около и над 70 години.

Кифопластиката също е минимално инвазивна перкутанна интервенция. Докато вертебропластиката постига само стабилизация на гръбначните прешлени и лечение на болковите симптоми, кифопластиката възстановява и коригира височината на гръбначния стълб, увредена от деформация на прешлените, остеопоротични компресионни фрактури, метастази и др.

От края на май в отделението по неврохирургия на МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен работи специалистът д-р Амин Кахиле. Той има над 22 г. професионален опит в Сирия, където е осъществил стотици операции на мозъчни тумори, на всички видове мозъчни, съдови и гръбначни травми и заболявания. Член е на Българското и Европейското научно дружество по неврохирургия.

Преди няколко дни двамата с д-р Есен Мустафа извършиха мозъчна операция на 68-годишна жена с тумор в задна черепна яма. Интервенцията е по всички стандарти на съвременната неврохирургия за високотехнологична операция с интраоперативен ултразвуков контрол.

„За изключително рисковата зона, в която се намираше, постигнахме радикално премахване на тумора при максимално щадяща операция. Пациентката е в много добро състояние, без никакъв неврологичен дефицит и започна раздвижване и рехабилитация още първите дни след операцията. Преди това е била с остро главоболие, нестабилна походка, несамостоятелно придвижване, гадене. На втория ден се изправи и на четвъртия вървеше. Сега се движи и се обслужва сама“ – каза д-р Есен Мустафа.