Профилактичен преглед

Анамнеза и подробен статус Съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето.

Период: До два прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни. Първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето. При липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора.

Профилактичен преглед

1. Анамнеза и подробен статус; 2. Измерване на ръст, тегло; 3. Оценка на психическо развитие

Период: Един път месечно в рамките на календарния месец

4. Измерване на обиколка на глава и гърди

Период: През първите шест месеца след раждането – при всеки преглед; един път на деветмесечна и на едногодишна възраст – по време на ежемесечния преглед

5. Обща оценка на зрение – ориентировъчно
Период: Два пъти годишно –на шестмесечна и едногодишна възраст
 
6. Обща оценка на слух
 
7. Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия
 

Период: Два пъти – при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст

 

 

Консултативен преглед

За провеждане на ехографско изследване на отделителна система *
 
Период: Еднократно на шестмесечна възраст
 
***За ранно откриване на вродена/ наследствена очна патология на деца с родител с вродени/наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметропия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобластом
 
Период: Еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст
 

 

Медико-диагностични изследвания

Изследване на: ПКК; седимент в урината, Изследване на албумин в урината

Период: Два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

 

Ехографско изследване на отделителна система

Период: Еднократно на шестмесечна възраст

 

Наименование на имунизация

  • Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) (втори прием – от първия месец) (при прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина)
  • Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) – от третия месец; Имунизация срещу полиомиелит (Пи) – от третия месец; Имунизация срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) – от третия месец; Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) – от третия месец (при прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина); Имунизация срещу пневмококови инфекции (втори прием – от третия месец
 
  • Имунизация срещу пневмококови инфекции (трети прием – от четвъртия месец); Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) – от четвъртия месец; Имунизация срещу полиомиелит (Пи) – от четвъртия месец; Имунизация срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) – от четвъртия месец; Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б) – от четвъртия месец (при прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина);Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б (трети прием – от шестия месец) (при прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина); Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират (БЦЖ – от седмия месец)
 
 
 

Профилактичен преглед

1. Анамнеза и подробен статус 2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди. 3. Оценка на психично развитие

Период: Четири пъти годишно – през период не по-малък от 2 месеца

 

Наименование на имунизация

Реимунизация срещу пневмококови инфекции, не по-рано от 6 месеца след III-тия прием (IV прием от дванадесетия месец); Имунизация срещу морбили, паротит и рубеола – от тринадесетия месец; Имунизация срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) – от шестнадесетия месец, не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием

Профилактичен преглед

1. Анамнеза и подробен статус, 2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

Период: Два пъти годишно – през период не по-малък от 4 месеца

3. Оценка на психическо развитие

Период: Един път годишно

4. Оценка на физическото развитие

Период: Един път годишно

5. Изследване на зрителната острота – ориентировъчно

Период: Един път на 5-годишна възраст

 

Медико-диагностични изследвания

Изследване на: ПКК; СУЕ

Период: Един път на тригодишна възраст

Изследване на чревни паразити- Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоиес, Ламбия интестиналис и Хименолептис нана

Период: Един път годишно

 

Наименование на имунизация

  • Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа) – на 6 години – в календарната година на навършване на възрастта; Имунизация срещу полиомиелит (Пи) – на 6 години – в календарната година на навършване на възрастта
  • Реимунизация срещу туберкулоза (след отрицателна проба Манту) – на 7 години – в календарната година на навършване на възрастта
 
 
 

Профилактичен преглед

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка

3. Оценка на психично развитие

4. Оценка на физическо развитие
 

5. Изследване за зрителна острота (ориентировъчно) и цветоусещане

6. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система

 7. **Изследванe на урина за протеин (с тест-лента)
 
Период: Един път за календарна година
 
 

Наименование на имунизация

  • Реимунизация срещу туберкулоза – БЦЖ (след отрицателна проба Манту) – на 11 години – в календарната година на навършване на възрастта
  • Реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола – на 12 години – в календарната година на навършване на възрастта
  • Реимунизация срещу тетанус и дифтерия – на 12 години – в календарната година на навършване на възрастта
  • Реимунизация срещу тетанус и дифтерия – на 17 години – в календарната година на навършване на възрастта