Вирусологична лаборатория се намира в отделна сграда пред Първи блок на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

В лаораторията се извършват изследвания с направление от ОПЛ и/или специалист, хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД, след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента по регламентирано заплащане.

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени онлайн в сайта на лечебното заведение с получени от регистратурата парола и потребителско име.

Обемът на дейности включва серологична и молекулярна идентификация на различни патогенни микроорганизми:

  • Тестове за COVID
  • Тестове за HIV/СПИН
  • Вирусни хепатити (Хепатит А, В, С)
  • Хламидийни инфекции (Хламидия Трихоматис, Хламидия Пнеумоние)
  • Остри вирусни респираторни заболявания (Рубеола, Морбили и др.)
  • Вирусологичната лаборатория работи с нова модерна апаратура.

Автоматичната ELISA станция за провеждане на серологични изследвания на фирмата EUROIMUNNE е последно поколение от най-висок клас анализатори. Апаратът работи изцяло автоматично и свежда до минимум вероятността за човешка грешка. Разполага с голям набор от възможности за провеждане на тестове в сферата на вирусологията, гинекологията, вътрешни болести, кардиология и др.

Апарат ELISA – четец на фирмата MIndray. Използва се за отчитане на серологични проби, който са изработени ръчно.

Автоматичен екстрактор на нуклеинови киселини на фирмата ALLSheng. Извършва подготовка на всички проби и извличане на вирусни нуклеинови киселини от пациентските проби. Това е първата стъпка преди провеждането на PCR проба.

Апарат PCR на фирма Quant Gene с капацитет 96 проби едновременно.

Вирусологичната лаборатория разполага с богат набор от инструменти и помощни апарати като центруфуги, термоблокове и др.

Комплексната дейност на Вирусологична лаборатория в МБАЛ „Хаджи Димитър“ се осъществява от лекари специалисти и клинични лаборанти с опит и необходимата квалификация.

Атанас Димитров 
магистър „Микробни биотехнологии“

Мелиса Азисова 
клиничен лаборант

Вирусологична лаборатория