Вирусологична лаборатория се намира на втори етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ и е една шестте лаборатории в лечебното заведение.

В лабораторията се извършват изслдвания с направление от ОПЛ и/или специалист ,хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД, след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента (кешово заплащане).

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени в сайта на лечебното заведение чрез получени на регистратура  парола и потребителско име.

Обемът на дейности включва серологична и молекулярна идентификация на различни патогенни микроорганизми:

  • Тестове за HIV/СПИН
  • Вирусни хепатити (Хепатит А,В,С)
  • Хламидийни инфекции (Хламидия Трихоматис, Хламидия Пнеумоние)
  • Остри вирусни респираторни заболявания (Рубеола, Морбили и др.)

Апаратура: Изследванията се извършват на последно поколение апаратура, част от която е апарат „Elisa Rider”на водеща фирма в лабораторна техника Mindray.

Комплексната дейност на вирусологична лаборатория се осъществява от лекари специалисти и медицински лаборанти с опит и съответната квалификация.

Началник лаборатория: Д-р Петър Бижев
Завършва своето висше медицинско образование в Медицинска академия – София през 1977 г. и придобива правоспособност на лекар. Няколко години по късно успешно защитава своята магистратура по специалността „Вирусология“.