Телефон за връзка и запазване на час за преглед при специалист : 044/618-200 регистратура

Специалност

Лекар

Етаж

Кабинет №

График

Анестезиология и интензивно лечение

Д-р Евгени Режев

2

208

Понеделник
Втоник
Сряда
Четвъртък
Петък

08:00-09:00
17:00-18:30

Акушерство и гинекология

Д-р Иван Радков

2

214

Понеделник
Петък

08:00-13:00

Вторник
Сряда

13:00-18:00

Гастроентерология

Д-р Тодор Бакалов

2

218

Понеделник
Четвъртък

12:00-16:00

Вторник
Сряда

08:00-11:30

Детски болести

Д-р Стела Кръстева

2

205

Понеделник
Петък

08:00-13:00

Вторник
Сряда
Четвъртък

13:00-18:00

Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Гасан Фарах

2

212

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

08:30-13:00

Кардиология

Д-р Хасанова

2

216

Понеделник
Сряда
Петък

08:00-13:00

Вторник
Четвъртък

08:00-11:00

Кардиология

Д-р Костадинка Блецова

2

216

Четвъртък

11:00-14:00

Кожни и венерически болести

Д-р Иванчо Найденов

2

213

Понеделник
Четвъртък

14:00-18:00

Вторник
Сряда
Петък

08:00-12:00

Нервни болести

Д-р Таня Борисова

2

217

Понеделник
Петък

08:00-12:00

Вторник
Сряда
Четвъртък

08:00-12:00
13:00-17:00

Нервни болести

Д-р Пенко Пенков

1

108

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

15:00-17:00

Нервни болести

Д-р Весела Григорова

2

217

Понеделник
Петък

14:00-17:00

Очни болести

Д-р Милен Пенков

2

219

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

08:00-12:00

Очни болести

Д-р Александър Александров

2

219

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

13:00-17:00

Съдова хирургия

Д-р Денислав Башев

2

210

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

11:00-13:00 с предварително запазен час

Ушно-носно-гърлени болести

Д-р Кръстьо Кръстев

2

207

Понеделник
Сряда

08:00-12:00

Четвъртък

14:00-18:00

Хирургия

Д-р Влайо Чернев

2

209

Понеделник
Сряда
Четвъртък

08:00-14:00

Вторник

14:00-18:00