Лабораторията по клинична микробиология е разположена на втори етаж в “ДКЦ-Сливен”.

Микробиологичната лаборатория участва в система за външна оценка на качеството (НСВОК) на Националния център по заразни и паразитни болести,което е удостоверено с представени Сертификат №М-142/2008г. ”Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност”. Лабораторията разполага със Сертификат от НЦЗПБ със 100 точки за идентификация и 100 точки за антибиограма.

В Микробиологична лаборатория е разработена и утвърдена функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството.

Микробиологична лаборатория извършва изслдвания с направление от ОПЛ и/или специалист ,хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД, изследвания за детска ясла и градина,след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента (кешово заплащане).

Резултатите от извършените изследвания могат да бъдат получени лично от лабораторията или да бъдат проверени в сайта на лечебното заведение чрез получени на регистратура  парола и потребителско име.

В лабораторията се извършват следните изследвания:

 • Изследване на гърлен, назофаренгиален секрет и храчка
 • Изследване на урина ( урокултура)
 • Изследване на материали от генитален тракт
 • Изследване на изпражнения за патогенни микроорганизми
 • Изследване на кръв (хемокултура)
 • Изследване на рани, изгаряния
 • Изследване на очен и ушен секрет
 • Серологични изследвания – антистрептолизинов титър, Ревматоиден фактор, Сифилис, Хламидия и други
 • Изследвания за патогенни гъби
 • Изследвания от стерилни кухини
 • Изследвания на кожни секрети и гонорея
 • Определяне на антимикробна чувствителност

Лабораторията е оборудвана с нова и модерна апаратура отговаряща на изискванията за добра лабораторна практика и по стандарт “Клинична микробиология”.

Микробиологичната лаборатория към “ДКЦ-Сливен” ООД се ръководи от Д-р Костадинка Спасова Христова с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с профилна специалност “Клинична микробиология”.

Началник лаборатория : Д-р Костадинка Христова
През 1972 г. във ВМИ – Пловдив завършва своето висше медицинско образование със степен лекар. През 1982 г. придобива диплома с образователно-квалификационна степен: „Магистър“ по специалността „ Микробиология“.

Петя Вълева – Биолог