От 2014г в практиката на д-р Галина Пенкова(педиатър и ОПЛ) при МБАЛ”Х.Димитър” гр.Сливен започва да интегрира хомеопатията като допълнителен лечебен метод.

С голям успех прилага и шуслерова терапия по същото време.Предимно млади пациенти и майки на деца търсят решение при следните диагнози: респиратони заболявания,чревни инфекции, алергии,детски неврози, стресови състояния при деца и възрастни.

От 1.11.2017г д-р Гергана Александрова(невролог) започва да въвежда хомеопатичното лечение в отделението по нервни болести при МБАЛ’Х.Димитър”гр.Сливен.Пациентите и техните близки стават все по-отворени към такъв тип лечение .Прилага се често като подкрепяща терапия в отделението,като след изписването в зависимост от състоянието може да остане и основно.Тук също успява да се въведе и терапията с шуслерови соли.В отделението по нервни болести алтернативния метод на лечение се прилага при следните диагнози-травми(леки и средно-тежки),инсулти,парализи,карпал синдром,тикове,главоболие,неврози,периферен болков синдром,депресии,вертижен синдром.Нерядко се налага да се купират спешни алергични реакции към медикаменти и странични нежелани реакции на определено традиционно лекарство(диария,гадене идр.)

Прегледи и консултации се извършват след предварително запазен час на регистратурата на Медицински център”Бюте” на ул.”Хаджи Димитър”19
гр Сливен, тел за връзка 0884 94 14 10 и 044 567 656