За нас

„АПИМП – Д-Р ПЕНКОВА“ ЕООД е разположена на първия етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД.

Лечебното заведение има и здравни служби в следните населени места:

 1. с. Гавраилово, община Сливен
 2. с. Гергевец, община Сливен
 3. с. Глуфишево, община Сливен
 4. с. Злати войвода, община Сливен
 5. с. Крушаре, община Сливен
 6. с. Самуилово, община Сливен
 7. с. Селиминово, община Сливен
 8. с. Чинтулово, община Сливен
 9. гр. Шивачево, община Твърдица
 10. с. Бяла паланка, община Твърдица
 11. с. Червенаково, община Твърдица
 12. с. Градец, община Котел

„АПИМП- Д-Р ПЕНКОВА“ ЕООД  е най-голямото заведение  за първична извънболнична медицинска помощ на територията на Сливенска област. Има договор с НЗОК и облужва над 15 000 души.

Към „АПИМП – Д-Р ПЕНКОВА“ ЕООД е изградена и Неотложна помощ. Звеното е разположено на първия етаж в северния вход на МБАЛ „Хаджи Димитър“  на ул. „Димитър Пехливанов“ №5.

Работи от 20:00 ч. до 08:00 ч., както в почивни и празнични дни. Това осигурява на пациентите постоянна, непрекъсната медицинска грижа.

“АПИМП-Д-Р ПЕНКОВА“ ЕООД се управлява и представлява
от д-р Галина Христова Пенкова

Д-р Пенкова2

Д-р Галина Пенкова е завършила висше образование с магистърска степен по специалност „Обща медицина“ в Медицинска академия – София през 1979 г.

 • 1985 г. – защитава магистратура по детски болести в Медицинска академия – София
 • 2000 г. – здравен мениджмънт в Медицински университет – Пловдив
 • 2014 г . – дипломиран специалист по „Хомеопатия“ от Медицински университет – Пловдив.

Д-р Галина Пенкова притежава сертификати по:

 • „Интензивна терапия в педиатрията“
 • „Метаболитен синдром в детско-юношеската възраст“
 • „Академия по ваксинопрактика“
 • Проведено обучение в Национална многопрофилна транспортна болница по „Остеопороза и остеодензитометрия“
 • Удостоверение за професионално обучение по специалността „Социална работа с деца и семейства в риск“.

Д-р Галина Пенкова е член на Дружеството по „Хомеопатия“ в България и „Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България“.