За нас

“Диагностично-консултативен център – Сливен“ООД е основан през 2000г и се намира на 2-ри етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД на адрес : гр.Сливен, ул. „Димитър Пехливанов“№ 5.

В лечебното заведение се извършва високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ и медико-диагностична дейност от специалисти с дългогодишна практика и доказани професионални качества.

„ДКЦ-Сливен“ООД има разкрити кабинети по следните специалности:

 1. Анестезиология и интензивно лечение
 2. Акушерство и гинекология
 3. Гастроентерология
 4. Детски болести
 5. Ендокринология и болести на обмяната
 6. Кардиология
 7. Кожни и венерически болести
 8. Нервни болести
 9. Очни болести
 10. Пневмология
 11. Съдова хирургия
 12. Хирургия
 13. Ушно-носно-гърлени болести

За запазване на час за преглед – тел. 044/618-200

Медико-диагностична дейност се осъществява в следните лаборатории:

 1. Клинична лаборатория
 2. Вирусологична лаборатория
 3. Клинична микробиология
 4. Имунохематологична лаборатория
 5. Паразитологична лаборатория
 6. Обща и клинична патология
 7. Образна диангостика

За удобство на пациента резултатите от извършените изследвания могат да бъдат проверени on-line.

„ДКЦ-Сливен“ООД разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

 • Компютърна томография
 • Аудиометрия
 • Ехокардиография
 • Трансезофагеална ехокардиография
 • 24 часа ЕКГ холтер
 • Велоергометрия
 • Електроенцефалография /ЕЕГ/
 • Електромиография /ЕМГ/
 • Функционално изследване на дишането
 • Ехо доплер на съдове
 • Ендоскопски диагностични и лечебни процедури
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Трансфонтанелна ехография

Лечебното заведение осъществява своята дейност :

 1. Безплатно по договор с Национална здравноосигурителна каса – с направление от общопрактикуващ лекар и/или специалист
 2. По договор с частни здравноосигурителни фондове
 3. По желание на пациента срещу заплащане.

Ръководство

Управител
Д-р Александър Александров

Специалист „Очни болести“

Д-р Александров2

Д-р Александров завършва своето висше медицинско образование с квалификационна степен магистър по медицина – лекар през 2011 г. в Медицински университет гр. Пловдив. През 2016 г. придобива специалност „Очни болести“.Притежава и магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ от Медицински университет Пловдив.

Към настоящия момент Д-р Александров е доказал своят професионализъм по специалността „Очни болести“ и успешно ръководи „ДКЦ-Сливен“ООД.