Партньорството на общините Сливен и Нова Загора с частно сдружение Югоизточен регионален иновационен център „Здраве“ се задълбочава с конкретни действия по Проект „Регионална екосистема за устойчиво развитие: интегрирани инвестиции за общностно благополучие“  в рамките на Програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“

Заместник кметът на община Сливен Стоян Марков и кметът на Нова Загора Галя Захариева проведоха делови разговори с представителя на ЮРИЦ „Здраве“ д-р Пенко Пенков и Радослав Петков, председател на Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата. Вече се работи по част от одобрените съвместни проекти от Концепцията на сдружението за интегрирани териториални инвестиции.

Партньорите са единодушни, че за изпреварващото развитие на региона са необходими инициатива, предприемчивост и ефективно сътрудничество на местната власт и предприятията на частния сектор.

В подписани меморандуми общините отчитат нуждата от общи идеи, неотложни мерки, ресурси и инвестиции в интелигентна икономика, здравеопазване, социални услуги, образование, култура, туризъм, наука, иновации, био производства по високи технологии.

Природните забележителности на Сливен и Нова Загора, тяхната  история и културни традиции са богата и широка възможност за привличане на туристически поток. Важна цел е да се осигури съдържателна, приятна и здравословна среда за местните хора, смятат партньорите в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции.