Дейност

Извършва обучение на болни със захарен диабет, интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите, антропометрична оценка на затлъстяването, интерпретация на резултати от остеодензитометрия, Ехография на щитовидна жлеза.

Лекар

Д-р Гасан Фарах

Кабинет

212

График

Понеделник - Петък
08:30-13:00

Ендокринология и болести на обмяната