Дейност

Извършва се вземане на материал за микробиологично изследване, определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем , спирометрия, туберкулинова проба на Манту, прегледи на пациенти с белодробни заболявания.

Лекар

Д-р Емануил Вичев

Кабинет

210

График

Пулмология