Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) е разположено на четвърти етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД в непосредствена близост до операционния блок. То осигурява денонощна висококвалифицирана и специализирана, планова и спешна, стационарна и амбулаторна медицинска дейност.
ОАИЛ покрива най-високото ниво на компетентност – III-то ниво по медицински стандарт „Анестезиология интензивно лечение“.
Отделението по Анестезиология и реанимация разполага с 2 операционни зали и общо 10 легла. Всички легла са оборудвани с централна газова и вакуумна инсталация , както и централизирана система за мониториране.

Осъществявана дейност в отделението: лечение на животозастрашаващи състояния, всички видове шокове, следоперативно лечение и кислородно лечение, лекуват се всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции (оперирани или неоперирани), независимо от характера на основното им заболяване.

В Отделение по „Анестезиология и интензивно лечение“ на МБАЛ „Хаджи Димитър“ се използват всички съвременни методи за анестезия, което позволява извършването на разнообразна хирургична дейност – коремна хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, раждане с епидурална упойка, амбулаторни и еднодневни операции, ендоскопски процедури, седиране и анестезия в отделение по Образна диагностика –компютърна томография (СТ).

Отделението по анестезиология и реанимация е оборудвано със следната апаратура:
– анестезиологични апарати на водещ производител – Dräger
– апарати за мониторна електрокардиоскопия;
– апарати за измерване на системни артериални налягания;
– апарати за пулсова оксихемометрия
– апарати за електрическа дефибрилация;
– апаратура за контрол на жизненоважните функции на пациенти

Началник отделение -Д-р Христо Илиев Режев
Специалист „Анестезиология и реанимация“ –през 1981 г. завършва висше медицинско образование със степен лекар. През 1987 г. придобива диплома със степен магистър по специалността „Анестезиология и реанимация“ , през 1995 г. придобива удостоверение за преминато обучение по „Анестезиология и реанимация в детска възраст“, със сертификат по „Палиативни грижи“
Д-р Атанас Георгиев Атанасов – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“ , „Здравен мениджмънт“
Д-р Пенка Ганева Димова – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“ , Удостоверение – категория В на тема „Съвременни аспекти в епидемиологията и клиниката на кърлежово –преносимите инфекции“ , Удостоверение категория А на тема : Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдови и други социално-значими заболявания“ , Удостоверение категория Б- на тема „ Съвременна обезболяваща медикаментозна терапия с нестероидни противовъзпалителни средства“ ; Удостоверение категория А на тема „ Практическа диабетология“
Д-р Евгени Христов Режев – специалист „Анестезиология и интензивно лечение“.
Старша медицинска сестра : Свобода Дерменджиева