Отделението по „Ендокринология“ се намира на трети етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД и е неизменна част от структурата на лечебното заведение, което е в непрекъсната 24-часова колаборация с всички отделения.

Отделението по „Ендокринология“ разполага с 12 болнични легла, разпределени в 6 стаи с по 2 легла.Към отделението е разкрит приемно-консултативен кабинет, където се извършва хоспитализация на пациенти и контролни прегледи.

В отделението се лекуват пациенти със захарен диабет.Извършва се обучение на пациенти със захарен диабет.

Отделението по ендокринология разполага с модерна и високотехнологична апаратура:

  • Ехограф – апаратура от най-висок клас за провеждане на ехографски изследвания на щитовидна жлезa
  • Модерна хормонална лаборатория
  • Глюкомери за спешно изследване на кръвна захар
  • ЕКГ апарат
  • перфузори

Началник отделение – Д-р Гасан Фарах
Специалист „Ендокринология и болести на обмяната“. През 2002 г. придобива диплома за висше медицинско образование степен- лекар, а през 2013 г. придобива специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ със степен магистратура. Притежава сертификат за „Ултразвукова диагностика на шийна област“.

д-р Марлене Димитрова  – Специализант „Ендокринология“

Старша медицинска сестра : Стоянка Зарева