Отделение по „Ортопедия и травматология“  се намира на четвърти етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД и е специализирана структура за стационарно консервативно и оперативно лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат.

В отделението се лекуват фрактури на горни и долни крайници, заболявания на меките тъкани на горни и долни крайници и други.

В отделението са разкрити 6 болнични легла за активно лечение разположени в 3 болнични стаи.
Ортопедотравматологично отделение разполага със собствена операционна зала в рамките на Операционния блок на болницата, базирани на четвъртия етаж. 

Отделението по „Ортопедия и травматология“ разполага с чисто нов апарат от най-висок клас тип С-рамо на марката BMI и пълен набор от ортопедичен инструментариум осигуряващи високо качество на оперативните процедури извършващи се в отделението.

Отделението се ръководи от Началник отделение – лекар с призната специалност по Ортопедия и травматология и дългогодишен професионален стаж.

Завеждащ отделение: Д-р В. Иванов
Екип: Д-р В.Иванов – Специалист „Ортопедия и травматология“
Доц.Д-р Стефан Стефанов – Специалист „Ортопедия и травматология“ и „Детска ортопедия“
Старша медицинска сестра: Чанка Абрашева