Отделение по физикална и рехабилитационна медицина се намира в сутерена на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД.

Отделението е разделено на три сектора  и разполага с 10 легла:

  1. Сектор „Светлолечение“
  2. Сектор „Лечебна физкултура и кинезитерапия“
  3. Сектор „Електролечение“

В отделението се лекуват заболявания на двигателния апарат след фрактурни състояния, дегенеративни ставни заболявания, възпалителни ставни заболявания, заболявания на централната нервна система след инсулт, мултиплена склероза, болест на Паркинсон, ДЦП, увреждане на приферните нерви от възпалително травматично и дегенеративно естество (невралгии, неврити, дископатии, радикулити, дискови хернии, заболявания на лицевия нерв) и други.

Секторите са оборудвани с необходимата апаратура и инструментариум, съответстващи на дейностите извършвани в тях. Приложено е разрешение в съответствие с действащото законодателство за безопасно използване на източниците на електромагнитни полета за медицински цели.

  1. Сектор „Светлолечение“ разполага с източници на ултравиолетови, видими и инфрачервени лъчи. Извършват се светлопроцедури
  2. Сектор „Лечебна физкултура и кинезитерапия“  В него са поместени шведска стена, огледала, постелки, кече, приспособления за суспенсо – и пулитерапия, уреди за механотерапия, уреди за трениране на фини движения, раздвижване на стави, тренировъчни уреди и приспособления – тояжки, гирички, топки, еспандери, помощни средства за позиционно лечение и за придвижване – стол – количка, три/ четири опорни проходилки, канадки, патерици, приспособления за трениране на дейностите от ежедневния живот. Отделението разполага с клетка Роше. Термотерапевтичен сектор – оборудван с топлоносител /парафин, термопакети/ и крионосител /ледени блокчета /.Извършва се лечебна физкултура след оперативни интервенции на долен и горен крайник, раздвижване при слединсултни състояния и дегенеративни ставни заболявания.
  3. Сектор „Електролечение“ подпомага бързото възстановяване на пациентите след проведени ортопедични и/или хирургични интервенции; заболявания на периферната и централна нервна система. Секторът разполага със следната апаратура: апарати за нискочестотни токове, апарат за диадинамични токове, апарат с токове с регулируеми параметри (полифункционален); апарати за средночестотни токове; апарат за нискоинтензивно магнитнополе; апарат за ултразвукова терапия; апарат за високочестотни токове.

Началник на отделение: Д-р Гергана Гечева-Фермеджиева
Завършва своето висше медицинско образование със степен лекар през 1999 г. През 2015 г. придобива диплома със степен магистър по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“.
Екип:
Д-р Гергана Гечева-Фермеджиева – Специалист „Физиотерапия и рехабилитация“
Физиотерапевти:

Йорданка Драганова

Таня Иванова