Отделението по „Хемодиализа“ към МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД се намира на етаж сутерен в лечебното заведение и покрива най-високото III-то ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Хемодиализа“.

В отделението се осигурява 24-часова диализна лечебна помощ на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност. Лечение на усложнение на хронична бъбречна недостатъчност при болни на диализно лечение. Подготовка на болни с напреднала бъбречна недостатъчност за включване в програмно хрониодиализно лечение. Прилагане на методи за извънбъбречно очистване на кръвта при спешни състояния и интоксикации.

Единствено в област Сливен за улеснение на пациентите при провеждане на хемодиализна процедура се осигурява съдов достъп  чрез поставяне на катетър в отделение по Кардиология и Инвазивна кардиология“ под рентгенов контрол. Процедурата се осъществява чрез иновативен метод който се понася безболезнено от пациента и осигурява неговия комфорт за провеждане на хемодиализна процедура

Отделението разполага с апаратура от най-висок клас. Диализните апарати са на водещи марки като Nikkiso, BBraun, Fresenius с възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа, с модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта с висока точност.

С новата система за обратна осмоза „Aqua dem-B“ осигурява дистанционно управление от диализната зала и контрол на резервоар и отговаря на препоръките заложени от AAMI Европейска фармакотерапия и Инструкциите за добра хемодиализна практика.

Началник отделение по „Хемодиализа“  – Д-р Валерия Спасова

Екип:
Д-р Валерия Спасова – специалист „Нефрология“ и „Вътрешни болести“
Д-р Нели Шулева – специалист „Вътрешни болести“
Д-р Георги Арнаудов – специалист „Вътрешни болести“
Старша медицинска сестра: Върбинка Димитрова