Кабинетите на общопрактикуващите лекари в структурата на „ИППМП – Д-р Пенкова“ ЕООД са разположени на Партерен етаж в централната сграда на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД.

За запазване на час за консултация, профилактичен преглед и диспансерен преглед позвънете на телефон 044/618-000

Д-р Галина Пенкова

КАБИНЕТ: 108

Д-р Силвена Шивикова

КАБИНЕТ: 103

Д-р Мария Хараламова

КАБИНЕТ: 102

Д-р Марлене Димитрова

КАБИНЕТ: 102

Общопрактикуващи лекари